Фалшифицирали фактура на EVN

Абонат на дружеството получил „сметка” с искане да се плати в брой

Клиент на EVN България е получил фалшива фактура. Компанията ще сезира компетентните органи, съобщиха от дружеството.

Абонат на компанията е получил фактура с логото на дружеството от предишен собственик на имота, с която той поискал да му заплати в брой посочената в сметката сума. От фактурата било видно, че сумата е цена за извършена услуга „присъединяване към мрежата на апартамент”, посочени са клиентски номер и номер на измервателна точка. В документа било посочено, че той е издаден за месец август 2011 г.

От извършена проверка от дружеството станало ясно, че такъв документ с посоченото съдържание не е издаван от „EВН България Електроснабдяване” АД, чийто данни са посочени във фактурата. Въпросната сметка е била фалшифицирана като оригиналният вариант е бил фактура за „консумирана електрическа енергия и мрежови услуги” и е издаден от дружеството за месец август 2010 г. Посочената услуга „присъединяване към мрежата на апартамент” не фигурира под това наименование в извършваните услуги от „EВН България Електроразпределение” АД. В допълнение посочените клиентски номер и номер на измервателна точка в предоставената от клиента фактура не отговарят на действителните за имота, обясняват от дружеството.

От компанията предупреждават всички свои клиенти, че заплащането на консумираното електричество се извършва само в определените за това места – каси и касови салони на „Български пощи” ЕАД, банки и други партньори. Заплащането на всички видове услуги, извършвани от дружеството се извършва според вида услуга на място във всеки EVN офис или по банков път. Събирането на дължими суми никога не се извършва в брой извън определените за плащане места. При заплащането на месечна фактура или предоставена от дружеството услуга клиентът получава съответния платежен документ.

Коментари: 0