"ЖП Инфраструктура" увеличава отрицателния си капитал

Контролираната от Васил Божков компания продължава да страда от отрицателни преоценки на инвестициите си

Автор: Мирослав Иванов

Компанията „Железопътна инфраструктура холдингово дружество“, контролирана от Васил Божков увеличава отрицателния си капитал в края на юни 2012 г. Това показва отчета публикуван пред БФБ. Според него собственият капитал на дружеството вече е -8.6 млн. лв.

За постигането на този силно негативен резултат влияние има огромната натрупанaта загуба главно от преоценки на инвестиции, която за миналата година нaдмина 44 млн. лв.

 В същото време холдинговото дружество не отчита почти никакви приходи. За полугодието на 2012 г. постъпленията са едва 2 хил. лв. Представения отчет наистина не включва бизнесите, които дружеството консолидира, но дори и след това цифрите едва ли биха се променили особено, тъй като дъщерните компании са в процедура по несъстоятелност е техните активи са разпродавани от съдия-изпълнители заради натрупани задължения главно към Обединена българска банка, които не се обслужват.

 На проведеното в края на юни общо събрание в „Железопътна инфраструктура холдингово дружество“, акционерите са гласували освобождаване от отговорност на целия мениджмънт с изключение на Орлин Хаджиянков. Той вече беше отстранен от ръководството.

Коментари: 0