Градят 860 км оптична мрежа за бърз интернет

МРРБ и ЕСМИС подписват договор за 39,128 млн.лв. по ОП Регионално развитие

29 Общински центрове и 24 малки населени места ще получат широколентов достъп и бърз интернет до 2014 г.  Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще подпише договор с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” за изграждане на 860 км оптична мрежа за широколентов достъп до интернет на 29 общински центрове и 24 малки селища. Проектът ще бъде финансиран безвъзмездно по ОП Регионално развитие, като общата стойност е   39 128 529 лв.  и ще бъде подписан на 24 октомври от 12 часа в МРРБ.  

 

 

Коментари: 0