Интегрираме жп инфраструтурата си към европейската

Сертификатът за оперативна съвместимост на структура на МТИТС доказва, че България стриктно изпълнява нормативната база на ЕС, заяви инж. Веселин Василев

Сертификатът за оперативна съвместимост по европейски изисквания във връзка с модернизация на тягова подстанция „Волуяк” и изграждане на SCADA-първа линия доказва, че България стриктно изпълнява нормативната база на ЕС.

Това каза инж. Веселин Василев, изпълнителен директор на ИА „Железопътна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на официалната церемония по връчване на документа, който е голям пробив и ние не трябва да спираме да работим за интегриране на железопътната инфраструктура към тази, в цяла Европа.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ получи сертификата под нашето ръководство, с пълната ни подкрепа за работа в правилната насока, с цел да достигнем европейските нива. Надявам се, че Компанията в най-скоро време ще получи и други такива сертификати за съоръженията, по които работи, и които ще приключи през 2013 г.-2014 г. Тези сертификати позволяват на НКЖИ да докаже, своята интероперативност.

Коментари: 0