Военният завод „Аркус” увеличава продажбите си

Печалбата на компанията се понижава под 1 млн. лв.

Лясковският военен завод „Аркус” увеличава продажбите си показва отчета на компанията за деветмесечието, публикуван на Българската фондова борса. В края на септември 2012 г. продажбите на компанията достигат 29 млн. лв. спрямо постигнатите преди година 26 млн. лв.

Печалбата на компанията обаче се понижава и за деветмесечието достига 946 хил. лв.

Стратегическа цел на дружеството е запазване на завоюваните пазарните позиции в Близкия изток, САЩ и коалиционните им партньори от НАТО в Западна Европа, пише в доклада за дейността.  Сред целите са увеличаване на производствения капацитет на боеприпаси от среден калибър и продължаване на усилията за разширяване на пазарния дял в Африка.

 Очаква се в края на 2012 г. да бъдат отворени схеми за финансира от европейските фондове, свързани с опазване на околната среда и енергийна ефективност за периода  2012 г. - 2013 г. За участие в тези схеми „Аркус” АД планира да направи инвестиции на обща стойност  - 6 млн. лв.

Научно-изследователската и развойна дейност на дружеството ще  бъде насочена  към усъвършенстване на съществуващите изделия от специалното производство, повишавайки тяхната конкурентоспособност по отношение на  ефективност, надежност и цена.

За 2012 г. бизнес плана на дружеството е ресурсно обезпечен като разчета в максимум е за близо 70 млн. евро, а в минимум е за 40 млн.евро.

Коментари: 0