Интермодалният терминал в Русе струва 2.5 млн. евро

Проектът за модернизация на железопътната линия Русе-Варна е с индикативна стойност 305 714 901.6 евро

108 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Изграждането на интермодален терминал в Русе, който ще комбинира речен, железопътен и автомобилен транспорт, има обща индикативна стойност 2 542 579 евро. Това стана ясно днес, по време на семинар за журналисти, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Русе. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Техническа помощ за проект: "Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе", е стартирана на 6 март 2013 г., съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Изграждането на интермодалния терминал се очаква да бъде възложено в началото на 2015 г.

По време на семинара беше представен проект за модернизация на железопътната линия Русе-Варна, с индикативна стойност 305 714 901.6 евро и обща дължина на железопътното трасе от 232 км. Линията ще осъществи най-пряка връзка между пристанище Русе и пристанище Варна, както и между общоевропейски транспортни коридори VІІ и VІІІ. "Реализирането на проекта ще даде възможност за комбиниран превоз на стоки и товари от р. Дунав към Черно море и Турция, и ще подпомогне значително развитието на интермодалния транспорт", съобщиха от НКЖИ.

От компанията заявиха, че ще работят активно за включването на двата проекта в списъка с железопътни проекти за следващия програмен период на Оперативна програма "Транспорт".

В рамките на обсъжданията от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представиха проектите "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС" и "Информационна система за управление на корабния трафик /VTMIS фаза 3/".

В семинара взеха участие заместник-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров и Антон Гинев, експерти от Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" и медии.

Подкрепи Economic.bg