КФН взе лиценза на "Стандарт Асет Мениджмънт"*

Компанията ще оспорва решението в съда

Автор: Мирослав Иванов

Комисията за финансов надзор е отнела лиценза на управляващото дружество „Стандарт Асет Мениджмънт” за извършване на този вид дейност. Това става ясно от съобщение на КФН за взетите решения на последното заседание ан комисията. Отнемането на лиценза на управляващото дружество е на основание чл. 100, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6, предложение първо от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Според КФН управляващото дружество в продължителен период от време (2006 г. – 2011 г.) не отговаря на нормативно установени изисквания за ликвидност, финансовото му състояние е влошено, тъй като финансовият му резултат е загуба в продължение на три последователни финансови години, дружеството е декапитализирано, наблюдава се влошаване на финансовите показатели на организираните от него договорни фондове.

"Налице е и неизпълнение на принудителни административни мерки, приложени с цел осигуряване изпълнението на задължения за обратно изкупуване, които са значително просрочени", се казва в съобщението на КФН.

"В момента се съветваме с нашите юристконсулти какви мерки да предприемем, но най-вероятно ще оспорим в съда това решение на КФН", каза за economymagazine.bg инвестиционния консултант и едион от съсобственици в УД "Стандарт Асет Мениджмънт" Нигохос Канарян. По думите му в компанията са шокирани от решението, тъй като лазусът е могъл да бъде разрешен по много по-лесен начин без да се стига до подобни административни действия.

Надзорът наложи през март принидителна мярка към "Стандарт", която се изразяваше в нареждане да бъдат изпълнени поръчки за обратно изкупуване на дялове подадени от универсални пенсионен фонд"Бъдеще" за около  1 млн. лв.

Според обявените тогава данни в началото на декември 2011 г. пенсионният фонд е подал поръчкла за обратно изкупуване на дялове от три колективни схеми управялвани от "Стандарт" - ДФ "Стандарт Инвестмънт Консервативен фонд", "Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд" и "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд". Те обаче така и не са изпълнени.

В защита на действията си от "Стандарт" обясниха тогава, че с оглед условията на българския капиталов пазар  поръчките за обратно изкупуване са реално неизпълняеми.  Спадът на сделките и техният брой на БФБе драстичен, а една от най-големите позиции на фонда "Биовет" е неликвидна. Според управляващото дружество
едновременното "изсипване" на големи пакети от акции на пазара би довело до неговия срив, до рязко и неоправдано понижаване на тяхната цена, което от своя страна би имало обратен ефект - рязък спад в цените на основните активи на фонда. 

*Материалът е обновен за последно в 10.50 ч.

Коментари: 0