КЗК инспектира офиси на ЕРП-тата

Проверката беше извършена със съдействието на представители на МВР

76 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се самосезира въз основа на получени сигнали срещу предприятия от икономическите групи на ЧЕЗ, EVN и „Енерго-Про”. Беше извършена проверка в офиси на енергоразпределителни дружества във връзка с образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения. Предстои да бъдат проверени твърденията, че предприятията прилагат аналогични практики, посредством които възпрепятстват смяната на доставчика на електроенергия от потребителите.

Комисията има за цел да установи дали сходните стопански практики се осъществяват въз основа на координирано поведение на конкуренти на съответния пазар, което би могло да попадне в хипотезата на забранено споразумение по смисъла на ЗЗК.

Проверката на място беше извършена от служители на КЗК, със съдействието на представители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София. Действията на Комисията са предварително съгласувани с ГД „Конкуренция“, отдел „Антитръст, енергетика и околна среда“ на Европейската комисия.

Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще бъде извършен в тясно сътрудничество с ГД „Конкуренция“ и ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение. В случай че такива бъдат отправени, ответните дружества ще имат възможността да упражнят правото си на защита.

Крайните изводи по производството ще бъдат координирани с ГД „Конкуренция“ на ЕК. След приключването на процесуалните  действия по преписката КЗК ще се произнесе окончателно по случая.

Подкрепи Economic.bg