КЗК отмени решение на Агенцията по заетостта

Комисията определи за незаконосъобразен избора на изпълнител по обществената поръчка за поддръжка на информационната система на агенцията

104 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията връща за преразглеждане класирането за обществената поръчка за поддръжка на информационната система на Агенцията по заетостта.

Решението на директора на Агенция по заетостта за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Поддръжка и развитие на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ” е обявено за незаконосъобразно.

Проучването установило,  че класираният на първо място и обявен за изпълнител участник ДЗЗД „Лирекс-Перфект” не отговаря на условията за допустимост на възложителя.

Според критериите, когато кандидат в конкурса е обединение, всеки един участник в него следва да представи сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката. В случая с нужните сертификати разполага само единия от членовете в ДЗЗД „Лирекс-Перфект”, заявяват от антимонополната комисия.

Подкрепи Economic.bg