Китай започна 2013 г. по начин, по който не може да продължи

Ако темпът на кредитиране от последните два месеца продължи, Китай ще пусне почти 22 трилиона юана ново финансиране в икономиката през 2013 г.

100 ~ 2 мин. четене

Китай започна 2013 г. с все същия познат икономически модел. Растеж през първите два месеца на годината, подкрепен основно от експорта и сектора на недвижимите имоти. Увеличението на строителството изглежда беше подхранено от кредитите. Сегашната траектория може да продължи, само ако се увеличава лостовия ефект и съответно риска в системата.

Инвестициите в градовете са с 21% повече в сравнение с предишната година през януари и февруари. Това е по-скоростно увеличение от цялата 2012 година. Част от инфраструктурата, която се строи, ще стане необходима, тъй като градското население в Китай се увеличава. Това което буди опасения обаче е инвестициите в недвижимо имущество. Въпреки, че правителството се опитва да ограничи спекулациите в недвижимите имоти, инвестициите в жилища нараснаха с 23% в сравнение с 11% за цялата 2012 година.

Този растеж е движен от кредити. Развитието при недвижимите имоти има склонност да се колебае спрямо растежа на „общото социално финансиране", мярка която включва не само банковите кредити и облигации, а също и финансирането на заеми между компании и финансирането от институции. Тази мярка нарасна през януари и февруари със 79% на годишна база.

Всичките тези заеми все пак нямат общо с обикновения човек от улицата. Потреблението изглежда относително слабо базирано на леко изкривените метрични изчисления за продажбите на дребно. Те нараснаха приблизително наполовина на инвестициите в недвижимо имущество. Продажбите на дрехи и леки автомобили се забавиха спрямо миналата година, а растежа на всекидневните стоки, храни, тютюн и мебели е най-лошия за последните две години.

Аритметиката подсказва, че това не може да продължи. Ако темпа на кредитиране от последните два месеца продължи, Китай ще пусне почти 22 трилиона юана ново финансиране в икономиката през 2013 година, което ще е 37% увеличение спрямо предишната. Това би могло да позволи на страната отново да постигне официалната цел за растеж от 7.5%, но ще бъде постигнато за сметка на все по-голям финансов риск.

Миналата година, мнозина песимистично настроени инвеститори залагаха, че пазара на имотите в Китай ще се срине, но това не се случи. Стряскащото нарастване на социалното финансиране беше основната причина за това. Последните данни предполагат, че времето това да се случи е трудно предвидимо, но евентуалното събитие изглежда все по-неизбежно.

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД

Подкрепи Economic.bg