Консолидираната загуба на Синергон набъбна до 4,2 млн. лв.

Приходите на холдинга се увеличават с 15%

Публичният Синергон холдинг АД е увеличил консолидираната си загуба до 4,2 млн. лв. през първото полугодие на тази година, показва публикувания на БФБ отчет на компанията. Повишението на показателя на годишна база е 8,7%. Отрицателният резултат от "неконтролиращо участие" е 513 хил. лв., като се понижава с 20,7% спрямо януари-юни 2011 г.

Общите приходи на Синергон достигат 135,93 млн. лв., като показателят отчита ръст от 15,1% спрямо първото полугодие на миналата година. Почти цялата част от оборота се формира от продажбите, които към 30 юни 2012 г. са 135,78 млн. лв.

"Дейността на групата през разглеждания период продължава да е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в производството и реализацията на строителни материали и продукти, имотния пазар и транспортните услуги, както и променените условия  при търговията с отоплителни материали и горива", се казва в доклада за дейността на Синергон.

До 14 ч. днес бяха сключени 4 сделки, с които 7721 лота на холдинга смениха собственика си. Книжата се повишават с 6,21% до 65 ст. за акция.

Коментари: 0