Край със стопанския риболов в Дунав

Целта е създаването на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми

4139 ~ 1 мин. четене

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) забрани стопанския риболов в определени участъци на река Дунав. Забраната важи за всички видове риболовни уреди и средства и се отнася за участъците пред устията на вливащите се в реката  притоци и канали в радиус от 200 метра.

Ограничението е заради необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Забраната се отнася за всички входни и изходни канали към защитената местност "Калимок Бръшлен", терените в землищата на Тутракан и селата Ряхово, Бабово, Голямо Враново, Бръшлен, Нова черна и Старо село.

В забранителния списък попадат и лимана на пристанище "Русе-запад" и Русенската карабостроителница, както и района на пристанище "Русе-изток".

Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти.

Подкрепи Economic.bg