Кризата удвои младежката безработица

Делът на българите на възраст 10-19 години е 9.4% при 11% средно за ЕС

140 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Младежка безработица в България се увеличава над два пъти в годините на кризата. През 2008 г. тя е била 11.9%, а за 2012 г. е 28.1% при средно 22.8% за ЕС, показва анализ на МКБ Юнионбанк.

Това дава основание за допълнителни мерки за повишаване на образователното ниво у нас, особено с цел успешна реализация на младите хора на трудовия пазар след завършването им и за успешно представяне в професионалния живот и среда.

Делът на българчетата на възраст 10-19 години е 9.4% при 11% средно за ЕС. Лидер по този показател в региона е Турция със 17.6%. Тези данни нареждат страната ни сред страните с неблагоприятна демографска картина.

Анализът на МКБ Юнионбанк показва още, че у нас образованието продължава да се възприема като част от живота на човек, а не като процес, който продължава през целия му трудов стаж. Според статистиката процентът на българите, които се обучават във възрастовия интервал 18-24 години е 40.8% като дял в общото население. В същото време в ЕС този дял е близо 53%, а в Холандия дори достига 68%.

След като започнат работа все по-малко българи отделят време за да продължат да се обучават. Според статистиката едва 4.4% от нашите сънародници на възраст 24-35 години продължават да се квалифицират. В същото време допълнителни образователни степени и квалификация и други форми на обучения преминават близо 15% от населението на ЕС, като в Швейцария, Швеция, Финландия този процент надхвърля 35%.

Подкрепи Economic.bg