Линията Бов-Лакатник получи Акт 16

Скоростта на железопътната отсечка е 70 километра в час

Железопътната отсечка Бов-Лакатник вече има Акт 16, съобщиха от „Национална компания железопътна инфраструктура”.

Строителните работи на обекта приключиха. В процеса на работа беше подновен 6 450 метра железен път. Строителните дейности включваха и подмяна на част от съществуващата баластова призма и допълване с нов баласт. Извършени са нивелации на железния път.

Ремонтирани се и съоръженията.

Скоростта в участъка е 70 км/час, като е и намалено времето за пътуване в междугарието с 2.13 минути.

Реализирана ежегодна икономия от разходи за поддържане и аварийно възстановяване са на стойност около 200 000 лв.

В момента се довършва и път 2 в междугарието Елисейна – Зверино, който да бъде въведен в експлоатация с проектната скорост 70 км/час, с което ще се намали времепътуването в междугарието с 2 минути и 7 секунди.

Очакваният ефект от реализацията на обекта включва увеличаване на пропускателната способност, нивото на безопасност на превозите, ежегодна икономия от разходи за поддържане и аварийно възстановяване на стойност около 175 000 лв. 

Коментари: 0