Лизинговият пазар се свива с 8%

Спадът при финансовия лизинг дърпа целия пазар

132 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Вземанията по лизингови договори са се свили със 7.8% на годишна база и в края на септември 2013 г. намаляват до 3.11 млрд. лв. В тази стойност са включени вземанията на дружествата по финансов и оперативен лизинг, сочат данните на Българска народна банка (БНБ). Година по-рано вземанията бяха 3.37 млрд. лв. На тримесечна база обаче се отчита минимално нарастване от 0.6%, или 17.2 млн. лв.

В края на третото тримесечие на 2013 г. вземанията по финансов лизинг са 2.99 млрд. лв.  при 3.28 млрд. лв. година по-рано. Спадът на годишна база е 8.8%, или 288.3 млн. лв. Спрямо края на юни 2013 г. обаче се вижда минимално повишение от 0.2%.

Вземанията по оперативен лизинг в края на септември 2013 г. са 112 млн. лв. Те нарастват с 27.3% спрямо края на третото тримесечие на 2012 г. и с 11.1% спрямо края на юни 2013 г.

През отчетения период пасивите на лизинговите дружества са 4.2 млрд. лв. при 4.579 млрд. лв. през септември 2012 г. В края на третото тримесечие на 2013 г. те намаляват с 3% спрямо юни 2013 година. При пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 80.1% в края на септември 2012 г. до 77% в края на същия месец на 2013 г.

Подкрепи Economic.bg