"Марица-Изток I" и "Марица-Изток III" в тъмната дупка на енергетиката

Завишени инвестиционни разходи и 170 млн. лв. неплатени данъци влизат в цената на тока

Предоговаряне 2.0

540 ~ 5 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Време е да се предоговори финансовия пакет на договорите на Националната електрическа компания (НЕК) с американските собственици на ТЕЦ "Марица Изток I" (ТЕЦ "AES Гълъбово") и на ТЕЦ "Марица Изток III" (ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3").

Това е един от малкото възможни ресурси за намаление на цената на тока за бита в момента, която може да се постигне при добра воля от американските собственици и умели преговори от  българска страна. Това заявиха за www.economic.bg  енергийни експерти, участвали в управлението на сектора и запознати с развитието на проектите за изграждане на нова централа на площадката на ТЕЦ "Марица Изток I" и за рехабилитация и изграждане на сероочистващи инсталации на ТЕЦ "Марица Изток III", както и с финансовите модели на договорите.

За предоговаряне се заговори от момента, в който произведеният от двата ТЕЦ-а ток влезе в енергийния микс за регулирания пазар и започна да влияе значимо върху сметката за ток на битовите потребители.

През юни 2010 г., още преди "Марица Изток I" да заработи, тя влиза в цената на тока. Тогавашният икономически и енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че именно американската централа има най-голяма вина за предстоящото от 1 юли поскъпване на електроенергията за бита с 5%. Поводът на коментарите тогава е, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) включва в общия микс на енергията за регулирания пазар скъпия ток от централата, който предстои да започне да се произвежда след няколко месеца.

През юли 2012 г. при поскъпване на тока за бита средно с 14%, а за фирмите с 16%, тогавашният председател на ДКЕВР Ангел Семерджиев също посочи, че дял в него има скъпият ток от американските централи и че трябва да се преговаря със собствениците им за промяна на дългосрочните договори.

Преди две години по предложение на енергийния експерт проф. Атанас Тасев, в отделен ред във фактурата на потребителите се изваждат освен "зелената" и "кафявата" енергии и т. нар. невъзстановими разходи (по дългосрочните договори с американските централи).

И досега обаче не са водени преговори със собствениците на централите за промяна на ценовите параметри на договорите. Не е правен и анализ на мониторинга на прилагането на финансовия модел при годишното актуализиране на цената на електроенергията. Нито на изпълнението на другите клаузи по договорите.

Цената, по която НЕК изкупува електроенергията от "Марица-Изток I" и "Марица Изток III", според договорения финансов модел се състои от две компоненти - постоянна, определена въз основа на инвестиционните, разходи и променлива, която включва разходите за гориво.

Нарушен е финансовият модел

"Марица-Изток I" има завишаване на инвестиционните разходи. Проектът е превишил капиталовите разходи с 10-30%, което е около 100 лв. за мегаватчас, обяви енергийният експерт проф. Атанас Тасев. Във финансовия модел е посочено колко трябва да бъдат капиталовите разходи за всяка от годините на дългосрочния договор. За тази година трябваше да бъде 103 лева за мегаватчас, а бяха определени 136 лв., поясни Тасев.

Във финансовия модел са предвидени 10% данък за общините и кооперативен данък от 15%, или общо 25%. А такива няма. Така отпадат около 170 млн. лв. от данъци, което е разход. Това също би могло да коригира цените надолу, защото и цените, посочени във финансовия модел всъщност не са тези, които трябва да бъдат, смята енергийният експерт.

В Полша е имало сериозно предоговаряне на цени с американски инвеститори. Поляците са се позовали на европейски директиви, които са против дългосрочните договори, за да предизвикат преразглеждане на контрактите. Очевидно е, че и те са намерили някакви нарушения в дългосрочните договори и финансовите модели.

"Имам оригиналните финансови модели към договорите. При сключването им аз намалих постоянните цени с 12.3% на едната централа и с 12.5% на другата, защото открих проблеми. А сега виждам съвсем други цени. Публично попитах защо са показали такива цени. Трябва да се провери какви други документи и анекси са били подписани в годините. Очевидно има нещо в допълнителните анекси. Трябва да ги погледна в оригинал, защото това е много тежка материя", добави Тасев.

Той разполага с финансовия модел от 2001 г., но подозира, че след това може да са направени някакви допълнителни инвестиционни разходи. "Понеже веднъж са спечелили търга, те нямат особени права да променят финансовата рамка. Но очевидно някой им е разрешил. Защото заложения бюджет във финансовия модел е около 980 млн. евро, а те говорят за 1.2-1.4 млрд. евро. Не  знам за допълнително изхарчени пари. Трябва да се погледне за какво са изхарчени. В това число да се види  дали тези подробности са отразени във финансовия модел" съветва Атанас Тасев.

Дългосрочните договори за двете централи са правени по един и същи модел. Постоянните базови цени се формират така, че централите и да не работят, да не губят. Когато централата не работи, тя изпълнява ролята на студен резерв. В дългосрочните договори е заложен проблем с формирането на защитена цена на електроенергията за 15 години.

"Благодарение на тази защитена цена "Ентърджи" продават на "Енел" проекта на централата, защото им гарантират за периода, за който са собственици, да получат съответните печалби и завършването на ремонтната работа, от която те също изкараха доста пари", разказва енергиен експерт пожелал анонимност. Когато "Енел" взимат собствеността върху централата, вкарват своя собствена фирма монтажник, така че парите да се завъртят през банката и да се върнат пак при тях.

Другият голям проблем е оценката и участието на НЕК в собствеността на "Марица-Изток III". Рехабилитацията и сероочистките на централата струват 400 млн. долара.

Заради приета през 1997-1998 г. ниска оценка на съществуващата централа обаче се решава, че тя струва 70 млн. долара заедно с площадката. С тези пари НЕК влиза в джойнт венчъра и по този начин за инвеститора "Ентърджи" по онова време остават 330-400 млн. долара, обяснява енергиен специалист.

Скандалът с особените залози

Няма проблем с особените залози в полза на двете централи по дългосрочните договори с НЕК, твърди Атанас Тасев. Това е цесия. По същия начин "Топлофикация София" прави цесия на своите вземания от потребителите, при което парите от клиентите, отиват директно по сметката на "Булгаргаз".

НЕК не е коректен платец и затова те са си избрали няколко ЕРП-та и са получили цесия от електрическата компания. Когато НЕК не плати някаква фактура, но досега не е имало такъв случай, те имат право да отидат в банката и директно да отклонят частта, която НЕК им дължи за купената от тях енергия, направо от паричния поток от клиентите на ЕРП-та. Вместо парите, които им се полагат да отидат в НЕК, а след това НЕК да им ги приведе, залогът им дава право да си я вземат преди това. Това не променя и не ощетява крайния потребител.

Подкрепи Economic.bg