НАП въвежда Златен стандарт за коректните платци

Мярката ще доведе до поощряване на дружествата, които съвестно спазват данъчното и осигурително законодателство

272 ~ 2 мин. четене

Националната агенция за приходите (НАП)ще въведе т. нар. Златен стандарт за коректните платци на данъци. Инициативата на Министерство на финансите (МФ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), ще стане реалност от 1 март 2013 г.

Експертите на НАП са разработили 12 ясни и публични критерии за покриване на изискванията на новия стандарт. Сред тях са данъкоплатецът  да имат регистрация по Закона за ДДС, която да не е прекъсвана; да осъществява комуникация с НАП предимно по електронен път; да няма влезли в сила наказателни постановления; да не е в несъстоятелност или ликвидация.

Условие е и кандидатите за Златен стандарт  да са на печалба през предходните три години или да няма данни за негово рисково поведение. Всяка фирма, през всяка една от предходните три години да трябва е подала най-малко четири искания за възстановяване на ДДС на обща стойност над 1.2 млн. лв. годишно.

Компаниите, които покриват златния стандарт, ще получават обратно надвнесения от тях данък ДДС в срок до 10 дни след подаване на искането за възстановяване. Това е едно от облекченията за коректните към държавата дружества, които съвестно спазват данъчното и осигурително законодателство.

Освен ускореното възстановяване на ДДС, дружествата, които покриват критериите за Златен стандарт, ще получат и по-бързо обслужване в офисите на НАП. Те ще бъдат проверявани по-рядко и ще се радват на персонално съдействие при получаване на помощ за прилагане на законодателството.

Всички ревизии и проверки на "златните" клиенти на НАП ще се провеждат само на място в предприятието. Това ще намали административната тежест, ще облекчи фирмите и ще свие разходи им.

Подкрепи Economic.bg