НЕК и „Мини Марица Изток“ с нови шефове

Крум Анастасов поема електрическата компания, а Теодор Дребов въглищния комплекс

Иво Лефтеров беше освободен от поста изпълнителен директор на "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК) от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Освободен е и изпълнителният директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД Евгени Стойков.

Мястото на Лефтеров ще бъде заето от Крум Анастасов. Теодор Дребов пък е новият директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД. Промените са приети от БЕХ и бордовете на двете дружества. Смяната на Евгени Стойков се налага, с цел да се подобри координацията и темпото на работа в дружеството.

Новият изпълнителен директор на "НЕК" ЕАД Крум Анастасов е завършил Техническия университет в София, специалност „Електрически мрежи и централи“. Специализирал е икономика, мениджърски умения и лична ефективност в Центъра за професионално обучение към KPMG Advisor и Eagle’s Flight Creative Training Exellence Inc. - Канада, както и бюджетиране в Нов български университет.

Анастасов има 21 години стаж в енергетиката, от които десет - на ръководни постове. Трудовият му път досега е преминал в Електроснабдителен клон Кюстендил към НЕК ЕАД, предприятие „Електроснабдяване-София област“, „Електроразпределение София област“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и НЕК ЕАД. До момента на назначението му за изпълнителен директор, Крум Анастасов е ръководител управление регулиран пазар в НЕК ЕАД.

Теодор Дребов е минен инженер, специалност технология на минното производство, завършил Минно-геоложкия университет в София през 1986г. Бил е директор на държавните мини „Антрацит“ и „Бобов дол“, ръководил е различни направления в бившите Комитет по енергетика и Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси. Последната му месторабота е в дирекция „Природни ресурси и концесии“ в МИЕТ. Дребов е доказан експерт и ръководител с 26 години трудов стаж по специалността. Професионалният му опит включва планиране, организация и управление на производствения процес в открити и подземни въглищни рудници, техническа ликвидация/консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия за осъществяване на концесионната дейност по добив на подземни богатства.

Коментари: 0