Над 43% ръст в активите на инвестиционните фондове

Вложенията в страни от ЕС се удвояват за година

Автор: Стилиян Гребеничарски
Активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове, опериращи в България се увеличават с 536 млн. лв. или 43,6% за една година. По данни на Българска народна банка, общият размер на активите достига 1,764 млрд. лв. през март.

Спрямо декември 2013г. сумата нараства с 22,8% или 327 млн. лв. Общият размер на активите на инвестиционните фондове у нас се равнява на 2,2% от брутния вътрешен продукт (при 1,6% от БВП за март 2013 г.).

В края на март, местните фондове управляват активи за 788 млн. лв., което е с 37% повече на годишна база. Най-голям годишен ръст бележат фондовете, инвестиращи в облигации - 42,2% до 436 млн. лв., следвани от фондовете, инвестиращи в акции - покачване от 41,7% до 236 млн. лв. и балансираните фондове, които увеличават активите си с 14,2% до 115 млн. лв.

Структурата на вложенията на местните фондове не претърпява съществена промяна спрямо 2013 г. Най-голям дял продължават да имат депозитите - 52% и акциите - 28,4%. Над 14% от активите са в ценни книжа, различни от акции, а в дялове на други инвестиционни фондове - 3,6%.

Активите, деноминирани в лева са 82% от общите за местните фондове, а 13,5% делът на тези в евро. Едва 2,3% е делът на щатския долар във валутната структура.

Българските фондове продължават да предпочитат инвестиции в родината, но делът на вложенията в страни от Европейския съюз нараства. В края на третото тримесечие  близо 76% (277 млн. лв.) от активите им са инвестирани в България. За страните от ЕС този дял е 19%, но през последната година активите почти са се удвоили в абсолютна стойност - от 36 на 69,5 млн. лв. Българските инвестиционни фондове отделят едва 1,2% от портфолиото си за страни от Балканския полуостров и 1,1% за Руската федерация.

За последната една година SOFIX се е покачил с над 43%.
Коментари: 0