Над 55% от безработните са без работа повече от година

Младежката безработица надхвърли 20%, показват данните на НСИ

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Хората, които са без работа повече от една година се увеличават и през четвъртото тримесечие на 2012 г. Това показват основните резултати от наблюдението на Националния статистически институт (НСИ) върху работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 г. Коефициентът на продължителна безработица е нараснал с 0.4 процентни пункта за една година и вече 55.1% от безработните търсят работа повече от година.

Броят на хората, попадащи в тази категория се е увеличил номинално с 4.4 хил. души до 230.1 хил. души. Статистиката показва, че за три години продължително безработните хора са се увеличили със 74.9 хил., след като в края на 2009 г. броят им е бил 155.2 хил. души.

Като дял от общия брой на икономически активните хора, продължително безработните представляват 6.8%.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. общият брой на безработните лица в страната достига 417.3 хил. души, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава с 8.6%. От всички безработни лица 237.8 хил. са мъже, а 179,5 хил. - жени.

Коефициентът на безработица в страната се е увеличил с 1 процентен пункт за година, като през последното тримесечие на миналата година е 12.4%. При мъжете ръстът е с 0.5 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, достигайки съответно 13.2% и 11.4%.

Коефициентът на младежката безработица (до 29 години) е 20.7%, като увеличението е с 0.7 процентни пункта спрямо година по-рано. При мъжете този коефициент е 21.3%, а при жените - 20%.

Подкрепи Economic.bg