Най-много пътуваме към Русия и Белгия

Най-много пътувания на българи в чужбина са с цел гостуване, обучение, посещение на спортни и културни мероприятия и други

68 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Най-много пътувания на български граждани в чужбина през май 2013 г. са към Русия и Белгия, сочат данни на НСИ. Според националната статистика пътуванията на българи към Русия са се увеличили със  191.4% спрямо същия период миналата година, а към Белгия, НСИ отчита увеличение от 175%. Увеличение се наблюдава и към Австрия (117.9%), Франция (91.1%), Италия (87.1%) и Германия (82.9). Същевременно намаляват пътуванията на българите към Турция с 28.2%, към Сърбия – със 17.2% и към Македония - с 12.5%. Общият брой на пътуванията на български граждани в чужбина през май 2013 г. е 361.9 хил., или с 3.9% повече от май 2012 г.

Най-голямо увеличение от общия брой пътувания на български граждани в чужбина се наблюдава при пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други), които са  45.7%. В сравнение с май 2012 г. пътуванията с други цели са нараснали с 75.2%. Пътуванията на сънародниците ни с цел почивка и екскурзия са 31.8%, а със служебна цел – 22.5%.

Най-голям брой пътувания с други цели са към Испания (67%), към Великобритания (66.7%), към Турция (63.6%) и към Сърбия (60.3%). Преобладаващият дял от пътуванията към Белгия (73.7) и Чешката република (47.5) са със служебна цел. Пътуванията с цел почивка и екскурзия са предимно към Румъния  (69.1%), Гърция (42.3%), Франция (39.4%).

От друга страна, посещенията на чужденци в България през разглеждания период  са 634.8 хил., което е с 4.8% над нивото от май 2012 г. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия – с 10.3%, както и при посещенията с други цели – с 3.8%. Служебните пътувания на чужденците към страната ни намаляват със 7.3%.

Коментари: 0