Науката и иновациите в земеделието ще са приоритет

Иновативният елемент и екологичната оценка ще бъдат част от критериите при одобрението на проектите

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Използването на науката и иновациите в земеделието ще е сред основните приоритети в следващия програмен период 2014-2020 г. Това каза зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов по време на семинар: "Наука и бизнес", организиран от Земеделския институт-Стара Загора. Той обясни, че иновативният елемент и екологичната оценка ще бъдат част от критериите при одобрението на проектите.

"Стандартите за приложение и основните критерии ще бъдат дискутирани с научните среди и браншовите организации", обясни Абазов. "Темите за науката и бизнеса в животновъдството, изложени в презентациите на семинара са начин за разширяване на сътрудничеството между научните среди, бизнеса и животновъдството", каза още зам.-министърът.

"Подобряването на отглежданите у нас породи може да стане чрез отделяне на специално внимание на храненето им за достигане на качествена продукция, отговаряща на стандартите на ЕС", каза Абазов. За отглеждане на определен вид животни и култури ще бъдат разпределени 13% от сумата за директни плащания, което е 100 млн. евро годишно за периода 2015 - 2020 г. Така ще се подпомогнат животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството, пчеларството и биоземеделието, които са слабите отрасли в селското стопанство на България.

Коментари: 0