Отбелязваме Европейския ден на равното заплащане

Инициативата на ЕК повишава информираността относно разликата в заплащането на жените и мъжете

Автор: Димитър Вучев

Европейската комисия (ЕК) отбелязва третия Европейски ден на равното заплащане. Той се провежда ежегодно и повишава информираността относно разликата в заплащането на жените и мъжете и факта, че жените трябва да работят по-дълго отколкото мъжете, за да припечелят същото, съобщава пресцентъра на Министервото на труда и социалната политика.

Различията в заплащането между двата пола се изчисляват на основата на средната разлика в брутното почасово възнаграждение на всички работници и служители. В България през 2010 г. жените са получили с 14.1% по-малко на час от мъжете, а средно за Европейския съюз (ЕС) нежният пол получава със 17% по-малко на час от мъжете.

Дейностите по повишаване на информираността включват разпространението на плакати, брошури и видеоклипове. Новата брошура "Справяне с разликата в заплащането между половете в ЕС" обяснява разликата в заплащането между мъжете и жените, причините и ползите от нейното преодоляване, а освен освен това предоставя и примери за добри практики на национално ниво за преодоляване на различията.

 

 

Коментари: 0