Отпускат 5.5 млн. лв. евросредства за родни училища

Стойността на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР към МК съставлява 100% от общите допустими разходи по проектите

3692 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Министърът на културата Владимир Пенев и Деница Николова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР), ще подпишат три нови договора за европейско финансиране на обща стойност 5.5 млн. лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР към МК съставлява 100% от общите допустими разходи по проектите.

Първият проект е „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков" - гр. Плевен", който е на стойност 1.5 млн. лв.

Проект „Реконструкция и организация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на ефективни мерки при ремонт па Национално училище за танцово изкуство гр. София" получава 1.7 млн. лв безвъзмездна финансова подкрепа.

Последният проект „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин Кирил Философ” e оценяван на 2.2 млн. лв.

При реализирането на проектите ще се спазват мерките за енергийна ефективност, които не само ще намалят разходите за отопление, климатизация и вентилация, но ще осигурят подходящи условия за обучение и работа. Разположението на училищата и подобрените условия ще създадат привлекателна среда, която ще позволи по-доброто представяне на обучаващите се. Изграждането на съоръжения за достъп на лица с увреждания пък ще спомогне за тяхната интеграция в обществото. 

Подкрепи Economic.bg