Потребителското доверие спада през юли

Населението традиционно остава песимистично за финансовото си настояще и бъдеще

Потребителското доверие спада през юли

Снимка: Стоян Йотов

3707 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Общият показател за потребителското доверие в страната през юли се е понижил с 4,3 пункта, спрямо последното измерване през април. Това става ясно от публикуваните данни на Националния статистически институт.

Спадът е по-ясно изразен в селата - 5,1 пункта, докато в градовете той възлиза на 3,9 пункта. Влошават се оценките за икономическото състояние в България през последната една година (с 9 пункта) и очакванията за следващия едногодишен период (с 6 пункта). Анкетираните не са оптимистично настроени и към перспективите пред финансовото състояние на собствените си домакинства.

Въпреки че страната ни е с най-голямата отрицателна инфлация за последната година в рамките на Европейския съюз, статистиката показва, че гражданите считат, че за този период ценовото равнище се е повишило. Засилват се и очакванията на населението за инфлация през следващите дванадесет месеца.

Разминаване между възприятия и реалност има и при въпросите касаещи пазара на труда. На фона на увеличаващия се брой заети и дълго чакания спад в нивото на безработицата, гражданите, както в градовете, така и в селата очакват, че безработицата ще се повиши.

По-голямата част от потребителите продължават да оценяват ситуацията като „неблагоприятна за спестяване. В последното допитване се отчита леко подобрение в готовността им да правят покупки на стоки с дълготраен характер, което дава положителната перспектива пред търговията в дългосрочен план. Тези обществени нагласи не са изненадващи, особено като се има предвид ускореното изтегляне на спестявания от някои банки през юни.

Коментари: 0