Преките чуждестранни инвестиции забавят спада си през ноември

Ръст на вложенията на резиденти в чужда валута и депозити зад граница

148 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Публикуваните от БНБ данни показват сума на получените в страната за месец ноември преки чуждестранни инвестиции от 178,2 милиона евро. За предходния месец сумата е отрицателна в размер на 103,8 млн., а година по-рано ПЧИ са отново с негативен знак и стойност от  114,8 млн. евро.

Тенденцията продължава да е негативна, но спадът се забавя. Акумулираните годишни преки инвестиции до края на ноември са с 56% по-малко от тези до ноември 2012 година, при спад от над 72% през октомври.

Финансовата сметка е положителна от 205,5 млн. евро, при отрицателна година по-рано (-241 млн. евро). Този резултат се дължи до голяма степен на обема портфейлни инвестиции, който за ноември над 868млн. евро. За сравнение, през същия месец на 2012 година те са били едва 2,4 млн. евро. Впечатление прави ръстът на вложенията на резиденти в чужда валута и депозити зад граница – за последната година те възлизат на 947,8 млн. евро, а за периода декември 2011 – ноември 2012 година те са отрицателни за 816,8 млн. евро.

Няма съществено изменение в данните за търговския баланс – за ноември той е отрицателен в размер на 168,4 млн. евро при -167,9 млн. евро за октомври. Натрупаният годишен външнотърговски дефицит намалява с близо 34%, достигайки 2,294 млрд. евро. Текущата сметка за година възлиза на 800,3 млн. евро (-20,9 млн. евро за ноември), при натрупани -608,8 млн. евро през ноември 2012 година. Статията „Грешки и пропуски” за месеца е с отрицателен знак и възлиза на 360 млн. евро.

Коментари: 0