Приключва жътвата на ечемика

Най-високи добиви са отчетени в областите Добрич, Силистра, Разград и Велико Търново

Близо 80% от площите с ечемик са ожънати към 5 юли, сочат данните на Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения" към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Общото производство до този момент е в размер на 515 хил. тона, като средният добив за страната е 352 кг/декар. Най-високи добиви са отчетени в областите Добрич – 407 кг/декар, Силистра – 407 кг/декар, Разград – 400 кг/декар и Велико Търново – 395 кг/декар.

Общо в страната са били засети 1 878 956 декара, от които са отчетени 29 184 декара пропаднали площи (1,55%).

Вече са ожънати и 21,2% от площите с пшеница. Общото производство до момента е 939 хил. тона, при среден добив за страната 407 кг/декар. Най-интензивни са темповете на жътва на пшеницата в областите Русе – 53%, Плевен – 40%, Велико Търново – 37% и Монтана - 33%.

Общо в страната са засети 10,9 млн. декара, от които са отчетени 24 483 декара пропаднали площи (0,22%).

Коментари: 0