Пристанище Русе отчете печалба за първото полугодие

Въпреки кризата в Украйна, обработените товари нарастват

Пристанище Русе отчете печалба за първото полугодие

Снимка: Пристанищен комплекс - Русе

220 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg

„Пристанищен комплекс - Русе” ЕАД отчете счетоводна печалба от 667 хил. лв. за първите шест месеца от годината, съобщават от дружеството. Комплексът е приключил периода с реализирани 2,69 млн. лв. нетни приходи от продажби.

От януари до юни 2014 г. са обработени 326 хил. тона товари. Въпреки все по - осезателно усещащия се ефект от кризата в Украйна, големите амплитуди в нивата на р.Дунав, както и негативното влияние на други икономически фактори, дружеството е успяло да запази своите клиенти и да увеличи товарите си.  Привлечени са и нови контрагенти, което е допринесло за допълнителни количества товари за обработка и складиране.

„В условията на трудната икономическа обстановка, в която „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД развива своята  дейност, финансовият резултат е показател за стабилност и устойчивост. Дружеството демонстрира способността си да работи ефективно в рамките на динамичния и конкурентен пазар в сектора на предлагане на пристанищни услуги”, се казва в съобщението на компанията.

Коментари: 0