Първи стъпки при заемите с ограничена отговорност

Вече са факт сделки с имоти след промените в Закона за потребителския кредит

Първи стъпки при заемите с ограничена отговорност

Окончателното влизане на промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли тази година вече дава своето отражение върху поведението на клиентите, коментират експертите на Кредит Център в анализа си за август. В традиционно слабия за финансови сделки ваканционен месец активността на пазара на кредититране се запазва стабилна, а първите сделки при новите условия са факт.

„През изминалия месец няколко клиента избраха кредити с ограничена отговорност. Всички те бяха с над 50% самоучастие и избраха оферти, при които лихвата по кредита с ограничена отговорност е същата, както и при стандартните ипотечни кредити. Финансирането до 50% от цената на имота с кредит с ограничена отговорност е минимален риск за банките, тъй като вероятността за нов спад на цените на имотите с до 50% е несъществена, но се оказва, че за клиентите сигурността, която ограничената отговорност им дава, е важна”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център.

„Трябва да се отбележи, че това са първи стъпки на пазара на кредити с ограничена отговорност и през следващите месеци и двете страни – клиенти и банки, ще променят поведението си спрямо тези продукти. Очакваме нови оферти за този вид кредити, които ще са в резултат от търсенето им и изискванията на клиентите“, допълва Тошев.

Клиентите приемат добре отпадането на таксата за предсрочно погасяване. Това ги прави по-смели в решенията относно тегленето на кредит и за какъв срок да бъде. Навлизането в период на активни промоции и атрактивни оферти за кредити, както и по-активният пазар на недвижими имоти кара все повече семейства да обсъждат варианта за покупка на собствен или по-голям дом. Търсенето на максимално богата информация и статистика както за офертите за кредити, така и за пазара на имоти се увеличава. Всичко това е предпоставака за силен и динамичен край на 2014 година.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през август показва незначително понижение и отново пада под 35 хиляди евро  – 34 680 лв. Съотнощението евро / лева вече трайно е в полза на родната валута, която заема  85% от всички при 82% за юли.

Средният размер в столицата през август е 36 248 евро, което показва значителен спад спрямо този от юли, същатае тенденцията във Варна и Пловдив, докато в Бургас расте макар и незначително. Трябва да се има предвид, че през август по-заможните и платежоспособни клиенти, които купуват имоти на висока стойност, респективно ползват по-сериозно финансиране са във ваканция и не инвестират време във финансови операции. Очаква се те да се завърнат активно на пазара през есента, най-вероятно след изборите на 5-ти октомври.

Летният месец показва отражение и върху възрастовото разпределение на клиентите. Намалява делът на младите работещи потребители за сметка на тези на възраст над 45 години, докато делът на младежите се запазва. Част от по-възрастните купувачи се явяват в ролята на родители на студенти, които са решили вместо разходи за наем да направят инвестиция. Делът на групата 36 – 45 г. се запазва почти без промяна.

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро остават най-предпочитани сред кредитополучателите и през август вече заемат дял от 47% от всички.При най-големите по размер ипотеки няма промяна в съотношенията, а ръст от 1 пункт от процента има при тези под 10 000 лв. Тези показатели са потвърждение на тенденцията, отчетена в останалите анализирани категории – покупка и финансиране на имоти в ниския и среден ценови сегмент с по-нисък процент на външно финансиране.

Едва 0.6% от всички ипотеки са изтеглени за лично ползване. Всички останали са използвани за финансиране на нова сделка с недвижим имот.

Плавно покачване се наблюдава при кредитите изтеглени за период от 16 до 20 години. Това движение е за сметка на ипотеките с малко по-дълга продължителност – до 25 години. Независимо от отпадането на таксите за предсрочно погасяване и възможността за свободно плащане при наличие на свободни пари, потребителите предпочитат по-кратките срокове с оглед на по-ниската стойност на заема като цяло.

Коментари: 0