Пътуванията на българи в чужбина нарастват с 16.5%

Средният разход при пътуване на едно лице е 218.66 лв. в страната и 389.32 лв. в чужбина

248 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

През четвъртото тримесечие на 2013 г. българските граждани са реализирали 685.4 хил. туристически пътувания. 80.7% от тях са само в страната, а 16.3 на сто от пътуванията са в чужбина. Около 3% от българите са пътували както в страната, така и в чужбина, сочат данни на НСИ.

Спрямо същото тримесечие на 2012 година общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 1.0%, като броят на пътувалите в страната намалява с 3.8%. Броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 16.5%.

Най-много туристически пътувания (40.8%) през четвъртото тримесечие на 2013 г. са реализирани от лицата на възраст 25-44 години. При пътуванията в страната най-висок е относителният дял на българите на възраст 15-24 години (88.0%), докато в чужбина най-много са пътували лицата на възраст 65 и повече навършени години (20.0%).

Туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки" (49.4%), докато тези, реализирани в чужбина, са с цел "почивка и екскурзия" (54.9%).

През четвъртото тримесечие на 2013 г. като самостоятелни са били регистрирани 1009.4 хил., или 95.5% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервации в страната е бил 87%, а на тези в чужбина - 56.4%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор в чужбина е 28.8%, а в страната - 1.2%.

Разходите при туристическите пътувания в страната са с относителен дял 36.6%, а тези в чужбина - 37.5%. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 218.66 лв. в страната и 389.32 лв. в чужбина. Същевременно разходите за професионално пътуване са средно 241.86 лв. в страната и 801.15 лв. в чужбина.

Подкрепи Economic.bg