Разплащането е най-високо по ОП „Транспорт”

Най-ниско то е за „Околна среда”, сочи анализ на БСК

7242 ~ 1 мин. четене

Към средата на тази година разплатените евросредства общо от структурните, кохезионния и замеделските фондове на ЕС са 26% от наличния бюджет за България през текущия програмен период. Това става ясно анализ на Българска стопанска камара, връчен на министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев.

Разплащането е най-високо за ОП „Транспорт” (31%), ОП „Административен капацитет” (31%) и ОП „Развитие на селските райони” (31%). Най-ниско то е за ОП „Околна среда” (13%).

Договорените средства общо са 70% от предвидения бюджет, като отново най-много са в ОП „Транспорт” (94%), както и в ОП „Регионално развитие” (82%), а най-малко - в ОП „Конкурентоспособност“”(45%) и ОП „Развитие на селските райони” (55%). За сравнение към средата на 2011 г. увеличението на разплатените средства по ОП „Конкурентоспособност” е едва с 5%, а на договорените е с 9%.

Съпоставянето на размера на вноските, които България прави в бюджета на ЕС за периода на членство 01.01.2007 - 30.06.2012 г., с усвоените средства от фондовете на ЕС за същия период показва, че страната е „занулила” баланса си с ЕС едва към средата на 2012 г. Тогава размерът на вноските е 4713 млн. лв., а усвоените средства са 4797 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg