Ръст в посещенията на чужденци през юли

Пътуващите с цел туризъм спадат, но гостите със служебна и други цели бележат сериозно покачване

Ръст в посещенията на чужденци през юли

Снимка: Стоян Йотов

136 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Близо 1,8 млн. са били посещенията на чужденци в България през юли, показват данните на Националния статистически институт. Тази стойност е с 4,9% повече от регистрираната през същия месец на изминалата година.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 52,2%, следвани от посещенията с други цели (включително гостуванията и транзитните преминавания) - 37% и със служебна цел - 10,8%. Прави впечатление силният ръст при служебните посещения в страната - 54%. Пътуванията с друга цел също нарастват - с близо 28%. В сравнение, тези с цел туризъм са с 12% по-малко на годишна база.

От общия брой чужденци, посетили България през месеца, дeлът на гражданите от Европейския съюз е 61,6%, Броят им се увеличава с 3,6% в сравнение с юли 2013 г. Най-силно изразено е това при посещенията на граждани от Нидерландия - с 36%, Германия - с 26%, Испания - с 21% и Белгия - с 20%. Същевременно най-рязък спад има при тези от Дания - с 35%, Унгария - с 23% и Франция - със 17%. На фона на негативната кампания във Великобритания срещу страната ни, с 28% по-малко са гостите от Острова. С 4% се увеличават посещенията на граждани от трети европейски страни. Най-голямо е увеличението при турските граждани - 17,3%, при които над 4 от 5 пътувания са с друга цел.Най-висок е делът на туристите, сред руснаците – 90%, македонците - 81,3% и украинците - 80%.

От своя страна, българите, пътуващи зад граница също се увеличават, но с по-бавен темп - 1,8% на годишна база. През месец юли броят на посещенията, които те са осъществили е 454 хил.

Тук преобладават пътуванията с други цели (гостуване, обучение, културни и спортни мероприятия) - 47,3%, докато туристически са били 32,4%, а служебни - 20,3%. Спрямо същия месец на изминалата година се регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел - с 24%, намаление при екскурзиите - с 6,2%, а пътуванията с други цели запазват нивото си.

С близо 68% по предпочитана дестинация е Обединеното кралство, следвана от Германия с 37%, Чешката република - с 16% и други. Същевременно намаляват пътуванията към традиционни дестинации като Италия - с 24%, Франция - с 24%, Гърция - с 15% и Испания - с 10,5%.

Коментари: 0