Слагат специални стикери на билбордовете край пътищата

През следващата година рекламните съоръжения ще влязат в публичен регистър

До края на април следващата година всяко рекламно съоръжение по пътищата трябва да бъде обозначено с информационен стикер. Той ще съдържа информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване, неговият собственик и телефон за връзка.

Изискването е част от приетите днес от кабинета изменения и допълнения в Наредбата за специално ползване на пътищата.

Собствениците на билбордове трябва да поставят тези стикери най-късно до 30 април 2013 г. След изтичането на срока рекламните съоръжения, които не отговарят на изискванията, ще бъдат демонтирани.

С измененията, приети днес, се предвижда в наредбата да бъде въведено изрично задължение за администрацията, управляваща пътищата, да води публичен регистър на рекламните съоръжения. На практика такова се осъществява и в момента, въпреки липсата на нормативно изискване, смята Министерски съвет.

С новите текстове се дава по-детайлна уредба на производството по издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти. Акцентира се на отделните му етапи, последователността и действията, които администрацията, управляваща съответния път, извършва като целта е да се постигане на по-голяма публичност и прозрачност на процедурата, добавят от МС.

Коментари: 0