Специален фонд ще подкрепя ВЕИ

Приходи от въглеродните емисии и добавката за "зелена енергия" да влизат във фонда, предлага ЕВН България

88 ~ 2 мин. четене

 

ЕVN България подкрепя идеята да се създаде Специален фонд за ВЕИ, чрез който да бъде насърчавано развитието на „зелена” енергия в България.

Това ще доведе до стабилизиране на веригата “инвеститори – банки – енергийни компании – крайни клиенти” чрез повече сигурност за бъдещи инвестиции в сектора и повишаване на доверието в регулаторната рамка. Съществуването на такъв фонд би могъл да осигури поносими и предвидими цени на енергията за крайните клиенти. Допълнително този фонд би позволил да се постигне съответствие между ВЕИ и СО2 политиките, съгласно европейските ангажименти на страната и намаляване на финансовия риск за енергийните компании.

 Набирането на средства за специалния фонд може да се осъществи чрез включване на част от приходите от СО2 и от „зелената” добавка, въведена през 2010 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и от други ресурси, които държавата би могла да определи в бъдеще. Така ще се изпълни и изискването на Директива 2009/29/EO, чл. 10, според което най-малко 50% от СО2 приходите трябва да се използват за развитието на зелени проекти, включително ВЕИ.

 Само за първото полугодие на изминалата година на територията на ЕVN България бяха изградени и присъединени и пуснати в експлоатация 642 нови фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 370,1 MW. Това е 3,5 пъти повече от всички ВЕИ мощности, изградени на територията на Югоизточна България за периода 2005 – 2011 г.

 През 2012 г. ЕVN България инвестира 136,4 млн. в поддържане и развитие на електроразпределителната и топлопреносната мрежа и в клиентско обслужване в Югоизточна България.

Общо инвестираните от EVN средства в енергийна инфраструктура от стъпването й на българския пазар до днес значително надхвърлят 1,1 милиард лева.

Подкрепи Economic.bg