Средната заплата се е увеличила с 3.3% за година

Средната работна заплата в България през юни е била 789 лв.

96 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Средната работна заплата в България през юни е била 789 лв., показва статистиката на НСИ. Спрямо предходния месец намалението е с 10 лв. През летните месеци статистиката традиционно отчита спад в заплатите, тъй като сезонната заетост води до увеличаване на работещите, но с по-ниски възнаграждения. Спрямо юни 2012 г. средната работна заплата се е увеличила с 3.3%, а спрямо юни 2011 г. - с 14.5%.

Данните на НСИ показват, че заплатите в обществения сектор растат с 5.1% на годишна база, а в частния - с 3.1%. В сектор "Държавно управление" заплатите са скочили с 9.3% за година.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 20.7%, "Държавно управление" - 9.3% и "Образование" - с 8.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2013 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 790 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1 526 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 524 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - 534 лева, "Хотелиерство и ресторантьорство" - 540 лева, "Други дейности" - 592 лева.

Подкрепи Economic.bg