Стартира платена стажантска програма в УНСС

Стажантите ще получават месечна стипендия в размер на 480 лв.

Автор: Божидара Иванова

Нова платена стажантска програма стартира в УНСС, съобщиха от пресцентъра на университета. Програмата се изпълнява в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основните цели на програмата са подобряване качеството на образованието чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от УНСС в съответствие с потребностите на пазара на труда.

В рамките на проекта студентите преминават стажантска практика в реална работна среда за 240 работни часа.  Успешно приключилите стажа получават сертификат , удостоверяващ завършването на практическия курс на обучение и стипендия в размер на 480 лв.

След стартирането на проекта, за по-малко от месец са сключени 120 договора за стаж. Засилен интерес има и от страна на работодателите към студентите на икономическия университет.

Кандидатстването, одобрението и отчитането на стажовете се осъществява в специално изградена за целта онлайн система (praktiki.mon.bg).

Коментари: 0