Столичните общинари заседават извънредно

Единствената точка в дневния ред е увеличаване на капитала на Общинската банка

Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание днес. Единствената точка в дневния ред е вдигане на капитала на „Общинска банка” АД, свикване на Общо събрание на акционерите на банката и допълнение на устава.

Вносители на доклада са зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов и общинският съветник от ГЕРБ - Орлин Алексиев.

Увеличението на капитала според председателя на Стопанската комисия Николай Стойнев се налага, за да се стабилизира банката и да се повиши капиталовата й адекватност до 16 процента от сегашните 13,8. Това ще позволи банката да участва в по-големи проекти и да носи по-големи дивиденти на общината.

Начинът за вдигане на капитала е чрез апортни вноски.

На заседанието на 27 септември общинските съветници от БСП напуснаха сесията на съвета и се наложи точката в дневния ред за разглеждане на доклада за „Общинска банка” да бъде отложена, поради отсъствието на кворум. Те аргументираха действията си с това, че ГЕРБ предлага да се обсъждат точки, за които не е събрана нужната информация.

Коментари: 0