Сушата в САЩ надува цената на пшеницата

Средната себестойност на ечемика се повиши заради разораните декари след тежката зима, казва Ненко Ненков, председател на Съвета на директорите на БГ Агро АД

Автор: Атанас Христов

- Г-н Ненков, защо цената на пшеница се повишава въпреки добрата реколта?

Отдавна сме казали, че България не е държавата, която определя цената на зърното. В момента, сериозната суша в САЩ удря много сериозно по реколтата. Основно при добивите от царевица, която обаче дърпа цените нагоре и това е причината да виждаме тези ценови нива и в България?

- По-високото качество на пшеницата оказва ли влияние за по-високата цена?

Определено качеството е по-добро от миналогодишното, значително по-добро. В момента обаче то не дава бонус за цената, а напрежението на пазара свързано с горещините в САЩ и Черноморския басейн.

- Добивите от пшеница все пак са по-добри от прогнозите в началото на годината. Кое помогна за това положително обръщане на тренда?

Нека първо всичко да се ожъне и тогава ще коментираме. Имаше много благоприятни условия за развитие при посевите, които оцеляха през зимата, заради което виждаме и по-добрите добиви. Да не забравяме, че имаше и много щети - разорани декари с ечемик, рапица, включително и пшеница. Слава Богу нещата се компенсираха от благоприятно време и всичко, което успя да презимува даде добри резултати.

- Как ще се отрази високата цена на зърното на резултатите на БГ Агро?

Ще се отрази добре. Това е нормално - при по-добри цени на пазара, очакванията са и за по-добри резултати.

- Правили ли сте предварителна прогноза с колко ще се увеличат приходите и печалбата на дружеството?

Не. Много е рано. Да не забравяме, че и при нас има суша и тепърва ще се разбере как се развиват пролетните култури. Ако разчитаме само на добрата реколта и високите цени на пшеницата, в даден момент може да се окаже, че резултатите не са такива каквито ни се иска. Затова трябва да изчакаме развитието на пролетниците, които все още са в рискова фаза.

- Планирате ли да увеличите размера на рентата заради добрите добиви и повишаване на приходите?

Трябва да се види как завършва цялата година. Имаме много компрометирана рапица. Ако само пшеницата успее да покрие щетите от това, което е изорано е добре, но ако има още щети от царевицата не се знае дали добрите резултати от житото ще са достатъчни да покрият тези загуби.

Не трябва да се спекулира с тези неща и да се насочва общественото мнение в дадена посока. Много, много е рано. Преди два месеца ситуацията при пшеницата изглеждаше лоша, след това посевите се възстановиха. Да изчакаме всичко да влезе в хамбарите.

За момента можем да кажем, че ситуацията при пшеницата е много добра. При ечемика продажните цени са много добри, но добивите са добри само там, където посевите оцеляха. Много площи се разораха и средната себестойност на ечемика много се повиши. При рапицата положението е много зле. Независимо от високата цена на културата, добивите са доста занижени и то на площите, които оцеляха. Много от засадената рапица беше разорана.

- Тежката зима ли доведе до разораване на тези площи?

Да. Тежката зима.

- Какви количества пшеница планирате да продадете на външни пазари?

Всичко, което може да се изнесе ще бъде продадено на чужди пазари. Въпросът е колко от тези количества ще ги продадем ние. Със сигурност експортът се увеличава. Към днешна дата сме с доста по-сериозен обем на продадени количества на външни пазари спрямо миналата година по това време.

- На кои пазари основно се изнася българската пшеница?

На този етап са европейските пазари. Очаквам да навлезем и на пазарите в Северна Африка заради доброто качество. Тепърва предстои отново да пробием на тези пазари, защото сме малко позабравени. Българската пшеница няма име на "хлебна пшеница" и трябва да го връщаме. Дано да успеем максимално бързо.

Коментари: 0