Светещо табло ще съобщава за тапи на пътя

Допълнение на Закона за автомобилните превози изисква България да въведе интелигетни транспортни системи.

6774 ~ 1 мин. четене

По аутобаните и скоростните пътища трябва да се монтират светещи табла , които съобщават за задръствания на пътя, колко километра ни делят от тях или да ни пренасочват по друг тъп, ако има проблем на пътя. Изискването за въвеждане на интелигентни транспортни системи и за интерфейси с останалите връзки транспорт се въвежда с допълнение на Закона за автомобилните превози. Проектът прилага Директива 2010/40/ЕС и е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта за обществено обсъждане.  Електронни системи за събиране на пътни такси за изминато разстояние/ТОЛ такси/ и сателитни системи за навигация по пътищата, както единен европейски телефон за спешни и аварийни обаждани/телефон 112/ са сред  ИТС, които трябва да внедри транспортното ведомство за повишване безопасността по пътищата.

Сред примерите за прилагане на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт са системите за управление, наблюдение и контрол на движението в градовете и по автомагистралите и системите за безопасност на превозните средства. Приоритетно ще се предоставя  информация за движението по пътя, свързана с безпасността , с места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства. Чрез интелигентни транспортни усули ще може да си резервираме място на определен паркинг

До 27 февруари 2013 г. Европейската комисия ще приеме конкретни спецификации по всяко от горепосочените приоритетни действия, за да предотврати създаването на различни и несинхронизирани ИТС приложения и услуги на територията на Европейския съюз. Предвижданите стандарти за ИТС приложения и услуги ще бъдат приемани съответно от органите по стандартизация.

 

Таня Киркова

Подкрепи Economic.bg