Телевизионни неволи 2011

Две от трите частни национални телевизии увеличават загубата си, а бТВ свива драстично печалбата си

Снимка: Антон Ковачев

Автор: Атанас Христов

Да си инвеститор в телевизия се оказа не толкова успешно начинание през миналата 2011 г. Поне за това говорят отчетите на трите частни национални ефирни телевизии на българския пазар - бТВ, Нова телевизия и TV7. Проверка на Информационна Агенция Икономика в Търговския регистър показа, че през 2011 г. две от националните медии увеличават загубата си, а бТВ свива драстично печалбата си.

Според данните в индивидуалния отчет, през миналата година положителният финансов резултат на бТВ намалява до 6,6 млн. лв. Спадът е 76,4% спрямо 28 млн. лв. печалба постигната през 2010 г. "Значителният спад на печалбата спрямо 2010 г. се дължи на ръста на разходите от основната дейност, които се повишават заради придобиването на "Триада Комюникейшън" ЕООД, "Ринг ТВ" ЕАД и "Про БГ Медиа" ЕООД", се казва в доклада на БТВ Медиа Груп ЕАД.

Силен ръст на загубата отчита "Нова Броудкастинг Груп" АД (Нова телевизия). Според индивидуалния й отчет  загубата през миналата година нараства повече от 3 пъти до 46,4 млн. лв. За сравнение - през 2010 г. отрицателният финансов резултат беше 14,9 млн. лв. Чувствително се увеличава и загубата на "ТВ Седем" ЕАД (TV7). Повишението на отрицателния финансов резултат е 61,8% на годишна база до 24,7 млн. лв. През 2010 г. загубата беше 15,3 млн. лв.

Борба за реклама

Продажбата на рекламно време сумарно е донесла повече приходи в националните телевизии. Изключение прави единствено Нова телевизия, чиито приходи от реклама намаляват с 3,1% на годишна база и през 2011 г. се свиват до 57,9 млн. лв. "Продължителният спад на вътрешното потребление принуди много рекламодатели да ограничат разходите за маркетинг и реклама. Това доведе до спад на пазара на телевизионна реклама, който според изчисления на дружеството през 2011 г. се е свил с около 5% спрямо 2010 г.", оправдават понижението от Нова.

От друга страна бТВ и TV7 са повишили приходите си от реклама през миналата година съответно с 6,2 и 12,1%. Постъпленията на бТВ по това перо достигат 117,45 млн. лв., а при TV7 - малко над 8 млн. лв.

Повече приходи

Общите приходи и на трите телевизии се повишават през миналата година. Най-голям в процентно изражение е ръстът на TV7 - 28,4% до 10,5 млн. лв. Нова телевизия успява да компенсира спада на приходите от реклама с повишение на постъпленията от разпространение на кабелни канали. Приходите на медията от кабелни оператори нарастват над 2 пъти до почти 15 млн. лв. Това помага и оборотът да се увеличи - макар и с минималните 1,7% до малко над 76 млн. лв.

 

Финансови показатели на частните национални ефирни телевизии, в хил. лв.*      
* индивидуални отчети      
       
БТВ Медиа Груп ЕАД (бТВ) 2010 2011 Промяна
Приходи от реклама 110 568 117 451 6,23%
Общи приходи 113 751 125 514 10,34%
Нетна печалба 28 000 6 598 -76,44%
Доход на акция, в лв. 7 1,65 -76,43%
       
Нова Броудкастинг Груп АД (Нова телевизия) 2010 2011 Промяна
Приходи от реклама 59 729 57 864 -3,12%
Общи приходи 74 748 76 033 1,72%
Нетна печалба -14 890 -46 397 211,60%
Доход на акция, в лв. - - -
       
ТВ Седем ЕАД (TV7) 2010 2011 Промяна
Приходи от реклама 7 167 8 035 12,11%
Общи приходи 8 210 10 541 28,39%
Нетна печалба -15 266 -24 696 61,77%
Доход на акция, в лв. - - -
       
Източник: Търговски регистър      
Коментари: 0