Търсим данъчно споразумение с офшорните центрове на Европа

Финансовият министър Петър Чобанов ще преговаря с островите Гърнси и Джърси за възможност за предоставяне на данъчна информация

3722 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Финансовият министър Петър Чобанов ще се опита да постигне споразумение с островите Джърси и Гърнси, коронно владение на Великобритания, за обмен на на информация по данъчни въпроси. По време на днешното редовно правителствено заседание е взето решение да се проведат преговори и да се подпишат споразумение при условията на последваща ратификация.

Споразуменията ще бъдат важен елемент от междудържавната договорна база и са предпоставка за засилване на административното сътрудничество в данъчната област с двете страни, се посочва от правителствената пресслужба. Островите Гърнси и Джърси са сред най-големите офшорни финансови центрове в Европа.

Проектите на споразумения предвиждат обмен на информация "по запитване", т. е. чрез отправяне на молба до другата администрация за събиране на данни по конкретен случай. Възможността за обмен на информация в областта на преките данъци чрез сключване на споразуменията ще разшири правната база и ще предостави възможност за сътрудничество в случаите на укриване на данъци или заобикаляне на данъчното облагане.

Към момента обменът на информация в областта на преките данъци с държави извън Европейския съюз се осъществява чрез действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Споразуменията ще бъдат сред първите за България за обмен на данъчна информация в областта на преките данъци. Страната ни не счита за целесъобразно сключването на СИДДО с Гърнси и Джърси, основно поради наличието на преференциални данъчни режими в тяхното законодателство. В тази връзка, бъдещите споразумения за обмен на данъчна информация придобиват особена важност като правен инструмент за събиране на данни от значение за установяване на доходи и дължими данъци от лицата.

Подкрепи Economic.bg