ВиК операторите щели да връщат надвзетите пари с лихва

В замяна обаче затягат контрола върху загубите, запазват тримесечното отчитане и въвеждат платена експертиза на водомерите

ВиК операторите щели да връщат надвзетите пари с лихва
4253 ~ 2 мин. четене
Автор: Николай Марченко

51 ВиК оператори в страната обещават да връщат с лихва надвзетите пари за вода. Това предложение влиза в проект на общи условия, като документът ще бъде разгледан този четвъртък от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Идеята на водните дружества бе да отстранят всички клаузи за ползване на услугите им,  които са са признати за ощетяващи техните потребители. Предложението предполага сумите, които са били надвзети от ВиК оператора за студена вода, да бъдат „възстановявани на потребителите с начислена лихва”.

Не е ясно каква е целта на това, освен да се демонстрира "добрата воля" на операторите - дори при една сравнително висока сметка за вода от 50 лв. лихвите ще бъдат символични, ако има надвзета сума при фактуриране.

За сметка на това, останалите предложения на ВиК дружествата са не толкова в полза на потребителите, колкото с цел ВиК операторите да не бъдат подозирани в некоректно поведение срещу клиентите си, като се регламентират загубите на вода и минимално прогнозно начисляване.

Те обаче искат да решат и проблема със загубите на вода в жилищните блокове - т.нар. „общо потребление”. То се получава като разлика между отчета на общия водомер и сумата от показанията на индивидуалните водомери. Проектът за общи условия предвижда общото потребление да се разпределя между всички потребители пропорционално на дела на всеки ВиК абонат в общата консумация на блока.

Новото е, че ако разликата между общия и индивидуалните водомери по-голяма от 20%, ВиК дружеството ще е длъжно да уведоми етажната собственост за това в 7-дневен срок. При искане на съседите ВиК-то ще е длъжно да сформира комисия, за да установи на какво се дължи това и да даде предписания. В проекта изрично се посочва, че ако общото потребление е над 20%, това не означава, че сумата не трябва да се плати.

На апартаментите без монтирани индивидуални водомери ще се начисляват служебно по 6 кубика на човек за жилище с парно и по 5 кубика - за нетоплофицирани апартаменти. На вили, бунгала, жилища и офиси служебно ще се начисляват по 0,1 куб. м за всеки кубик застроен обем. За сградите в строеж ще се начисляват по 0,5 кубика вода за всеки кубичен метър застроен обем.

В проекта се предвижда и „стимулиране на поставянето на индивидуални водомери”. То ще става като на всяко тримесечие служебната консумация, която ВиК ще начислява на потребителите без водомер - в размер на 1 куб. м. до поставянето на уреда.

Ще се издава и безплатна справка за общото потребление при поискване от страна на клиентите на дружествата. Освен това се предвижда още да може да се поиска метрологична експертиза, ако даден абонат счита, че уредът му не отчита правилно. Но както и в случая с електромерите или топломерите, предвижда се „тя да бъде за сметка на абоната, ако съмненията му не се докажат”.

Проектът на нови общи условия регламентира тримесечното отчитане на водомерите, но в същото време е оставена вратичка за евентуалните недоволни като, „не изключва” и засичането им на всеки месец.Подкрепи Economic.bg