Washington Post публикува изобличаващи документи от Едуард Сноудън

Американската агенция за сигурност е превишила правата си и незаконно е следила хиляди разговори от 2008 г. насам

Автор: Десислава Младенова

Влиятелният американски вестник Washington Post публикува документи, предоставени от Едуард Сноудън, от които става ясно, че Американската агенция за национална сигурност (NSA) е нарушила закона, като е следила нелегално американски и чужди граждани.

От публикувания секретен документ става ясно, че за периода 2011-2012 г. NSA е допуснала 2 776 случая на незаконно следене, съхранение и разпространение на телефонни и електронни комуникации. Не е известно колко хора са станали жертва на незаконното подслушване.

В документите се твърди, че голяма част от случаите на нелегално проследяване са непреднамерени и се дължат на нарушения, свързани с процедурите по проследяването на граждани. Не малко са в резултат на печатни грешки, които са довели до следенето на неправилни хора. Други нарушения са свързани с технически грешки. Така например през 2008 г. компютърна грешка е довела до неправомерното прихващане на телефонни разговори от Вашингтон до Египет. Американската агенция за сигурност обаче не е докладвала за инцидента.

Освен технически и печатни грешки, в доклада се споменават и по-сериозни нарушения, довели до незаконното подслушване на телефонни разговори и електронни комуникации. Такива например са нарушения на съдебни заповеди и незаконен достъп до прихванати разговори и разпространение на неприкосновена информация.

Агенцията има право да следи американски граждани, но това право се регулира с устави и изпълнителни заповеди. През 2008 г. американският конгрес гласува промени в закона за разузнаването, давайки по-големи правомощия на Агенцията за национална сигурност.

Едуард Соундън, който предостави документите на медиите, бе обвинен от американския съд в шпионаж през юни, като неговия паспорт бе анулиран. В момента той се намира в Русия.
 

Коментари: 0