Застрахователните дружества нарастват

Приходите по ГО и "Каско" се повишават, по имуществените полици намаляват

284 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Броят на общозастрахователните дружества в България нараства на 26 към края на август 2013 г., а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 5, сочат данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Това се дължи на влезлите в сила законови промени, според които частните здравни фондове трябваше да се прелицензират като застрахователи.

Брутният премиен приход на застрахователите в периода януари-август 2013 г. достига 1.11 млрд. лв., което е 7.4% ръст на на годишна база.

Приходите на общозастрахователните компании към края на август 2013 г. достигат 908.91 млн. лв., или с 4.4% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. За осемте месеца на 2012 г. общозастрахователният сектор се сви с 1.8% на годишна база.

Автомобилните застраховки "Гражданска отговорност" (ГО) и "Каско" са със 70.2% дял в портфейла на дружествата в общото застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по автомобилните полици от 3.8% при спад от 3.5% в края на август 2012 г. Имуществените застраховки "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" имат дял от 17.5% в портфейла на общозастрахователните компании. Премийните приходи по имуществени полици намаляват с 0.6% спрямо осемте месеца на миналата година.

Оборотът по застраховка "Заболяване" нараства от 204 хил. лв. в края на август 2012 г. до 21.09 млн. лв. в края август тази година. Ръстът се дължи на прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на "Дженерали Закрила Здравно Осигуряване" АД на "Дженерали Застраховане" АД. В края на август 2013 г. 15 общозастрахователни дружества са записали премии от здравната застраховка, като най-голям пазарен дял имат "ЗОК България Здраве" ЗАД (23.9%), "ОЗОФ Доверие ЗАД" (22.3%) и "Дженерали Застраховане" АД (16.6%).

Премиите в животозастрахователите в края на август 2013 г. са 204.05 млн. лв., което е повишение от 22.6% спрямо съпоставимия период на миналата година, когато годишният ръст беше 1.9%. Най-голям дял в премийния приход на животозастрахователите има полицата "Живот" и рента - 75.8%. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 25% при годишен ръст от 2% в края на август миналата година.

Брутният премиен приход на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2013 г. е 1.56 млн. лв., което е спад от 96% на годишна база.

Подкрепи Economic.bg