Агенция по заетостта пуска нова услуга

Тя ще подпомага търсенето на кадри

Агенция по заетостта пуска нова услуга

От месец септември мобилни екипи в градовете София и Пловдив предоставят специализирани услуги за ключови, структуроопределящи и други крупни работодатели, както и на такива с клонове и офиси в страната. Тяхната роля е да осигурят комплексни или специализирани услуги при търсенето на кадри.

Екипите осигуряват гъвкави, съобразени с потребностите услуги, както на обслужвани до момента крупни работодатели от бюрата по труда, така и на нови, с които досега не е установен контакт, в т.ч. с очакван брой работни места и/или численост на наетия персонал, значими за местния трудов пазар.

Мобилните екипи са създадени пилотно към Дирекция „Регионална служба по заетостта” в градовете София – за територията на области София-град, Перник и Софийска, и в Пловдив – за области Пловдив, Пазарджик и Смолян.

 

Координатите за връзка с мобилните екипи са:

Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. София:

Тел. 02 831 30  62

Моб. 0878 28 49 99

e-mail: karieren_centar_drsz@abv.bg

Кариерен консултант: Ани Каназирска

 

Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”  гр. Пловдив:

Моб. 0876949682

e-mail: kc.plovdiv@gmail.com 

rsz_plovdiv@zaetost.org

Кариерен консултант: Кирилка Станчева

Коментари: 0