Албена има готовност да произвежда газ от биоотпадъци

Предлага се създаването на пилотен обект, с който браншът да се убеди, че отпадъците от кухните на ресторантите може да се оползотворяват изгодно

Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена“ АД:

Албена има готовност да произвежда газ от биоотпадъци

Албена има готовност да произвежда газ от биоразградими отпадъци, но от кухни в курорта те са около 2000 тона и са значително по-малко от капацитета  на инсталацията, който е 7 – 8 хиляди тона. Това заяви изпълнителният директор на „Албена“ АД Красимир Станев по време на дискусията "За по-чист морски туризъм". 

Той обясни, че на хранителните вериги е предложено да се оползотворяват техните отпадъци, но те не проявяват интерес и затова инсталацията, в която са вложени около 2 млн. евро, сега бездейства.От четири години в Албена работи инсталация, с която се произвежда газ и електроенергия от отпадъци от селското стопанство. С нея се осигуряват 7 млн. киловатчаса енергия, или 1/5 от годишно необходимото количество за курорта.

Той предложи на територията на Албена и община Балчик да се създаде пилотен обект, с който туристическият бранш да се убеди, че отпадъците от кухните на ресторантите може да се оползотворяват изгодно, като се произвеждат газ, електроенергия и биотор.

Методиката, според която таксата за събирането и извозването на отпадъците се изчислява на база данъчната основа на обектите, не работи и затова хотелиерите губят интерес към всички инициативи, свързани с оползотворяването им, посочи Станев. По думите му в духа на пазарната икономика би следвало да се заплаща според количеството на отпадъците. Така и бизнесът ще има стимул да търси начини да ги оползотворява.

Красимир Станев участва в дискусията „За по-чист морски туризъм“, организирана от Министерството на туризма, Портала на българските общини Kmeta.bg и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Коментари: 0