Няма заплаха от глобална рецесия през 2019 г., смята UBS

В тези държави, в които има признаци на евентуална рецесия, има конкретни причини за това

Няма заплаха от глобална рецесия през 2019 г., смята UBS

Загрижеността на инвеститорите за перспективите за рецесия в развитите страни по света се увеличава, но много икономически модели не показват вероятността за такова развитие.

Икономистите в UBS Securities са изследвали 120 икономически спадове в 40 страни през последните 40 години, за да разберат как се държат икономиките преди рецесия, например какво се случва с потребителските разходи, цените на жилищата, банковото кредитиране, вносът, производителността и заетостта.

„Ние стигнахме до извода, че в редица области поведението на данните за последните четири тримесечия в Съединените щати, Еврозоната и Япония не съответства на нито една от рецесиите, настъпили след 1980 г.“, се казва в доклада на UBS.

Например увеличаването на производителността и потребителските разходи се забавя преди рецесията да започне. В САЩ и двата показателя се ускоряват. Степента на нарастване на производителността на труда през второто и третото тримесечие бе сред най-добрите в последния икономически цикъл.

В Япония има висока заетост, а инвестициите в еврозоната се увеличават, което също не е характерно за периода преди рецесията.

В тези държави, в които има признаци на евентуална рецесия, има конкретни причини за това. По-специално, в Италия това е опозицията на правителството към Европейския съюз поради бюджета, който уплаши инвеститорите и увеличи разходите на страната. Английската банка предупреди, че безразборното заминаване на бизнеса от Обединеното кралство, в случай на оттегляне на страната от Европейския съюз без споразумение, може да доведе до намаляване на БВП през 2019 г.

Коментари: 0