АПИ получава имоти за теренно осигуряване на пътища

Те са предоставени на Агенцията безвъзмездно

АПИ получава имоти за теренно осигуряване на пътища
3656 ~ 1 мин. четене

Правителството предостави безвъзмездно на Агенция „Пътна инфраструктура“ имоти – публична държавна собственост, за теренно осигуряване на Околовръстния път на София и АМ „Струма“.

Единият имот е с площ 0,907 дка и попада на територията на столичните райони „Люлин“ и „Обеля“, а останалите – с обща площ около 28,5 дка, се намират в землищата на селата Дяково, Тополница и Делян, община Дупница.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на четири военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия.

Това са поземлени имоти в землищата на селата Горна Брезница, община Кресна – 70 дка и 25 сгради, Игралище, община Струмяни – 70 дка и 22 сгради, Калипетрово, община Силистра – 30 дка и пет сгради, както и 40 сгради край с. Голямо Ново в община Търговище.

Промяната в статута им ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни действия по Закона за държавната собственост.

Подкрепи Economic.bg