АПИ купува пътни знаци за 15 млн. лв.

Знаците ще бъдат подменени в шестте района на страната

АПИ купува пътни знаци за 15 млн. лв.

Снимка: Economic

Агенция пътна инфраструктура (АПИ) обяви обществена поръчка за подмяна на пътните знаци по републиканските пътища в цялата страна. Предмет на поръчката е „Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ”.

Тя е на стойност 15 млн. лв. без ДДС като за всеки отделен район се отделят по 2.5 млн. лв. Това става ясно от сайта на АПИ в отдел Обществени поръчки. Срокът за избор на изпълнител на поръчката е 30 юли 2018 г., а подмяната ще се случи в следващите 5 години.

Става въпрос за Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен; Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище; Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково; Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.

Всеки участник в процедурата може да подава оферта за не повече от два района.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

...

Коментари: 0