Fibank: Бъдещите ни служители отиват и остават там, където ги води сърцето им

Банката затвърждава позицията си като предпочитан и социално-отговорен работодател

Fibank: Бъдещите ни служители отиват и остават там, където ги води сърцето им

Снимка: Fibank

В началото на юни със специално организирано за целта събитие бе даден старт на стажантската програма на Fibank. „Моят кариерен старт с Fibank“ е дългосрочен проект на дирекция „Управление на човешкия капитал“ в банката, който е част от цялостния подход за създаване и внедряване на комплексни и интегрирани HR решения за подпомагане на бизнеса чрез ефективна интеграция с образованието и развитие на работодателския бранд. Със стажантската си програма Първа инвестиционна банка се стреми да съчетае подкрепата за ключови дейности, процеси и проекти в организацията, със затвърждаването на позициите си на предпочитан и социалноотговорен работодател. Програмата включва разнообразни и иновативни активности, насочени освен към практически ориентираното обучение на стажантите и към участието им във вътрешни корпоративни събития, създаващи впечатляващи преживявания, чрез които да бъде изградена трайна позитивна емоционална връзка с младите хора. Постигането на такъв тип привързаност е значима дългосрочна инвестиция във взаимоотношенията на банката с бъдещите таланти като потенциални високо мотивирани служители и промоутъри на работодателската марка.

На откриването на програмата присъстваха над 120 кандидат-стажанти. Реализирането на стажантската програма, дори на този първоначален етап, постави интересни и актуални въпроси и очерта някои отправни точки за анализ и планиране на едно от най-големите предизвикателства пред бизнеса в нашето съвремие – управлението на хора. По време на събитието стана ясно, че малко от присъстващите млади хора, студенти 3-5-и курс, вкл. в икономически специалности, имат ясна представа за бизнеса на банките и финансовите институции, за предлаганите от тях продукти, за възможностите и спецификите им като организация и работодател. За студентите беше много полезно да научат повече за основните направления на банковия бизнес, особеностите на различните пазарни сегменти, изградените структури и звена, групите банкови продукти и услуги. Това още веднъж изведе на преден план сериозната необходимост от проактивни действия за изграждане на ранна финансова грамотност у младите хора. Осъзнавайки своята отговорност за поставяне на здрави основи на финансовото образование и култура на младите хора, Fibank работи целенасочено за реализиране на различни мерки в тази посока. Създадена е програма за работа с целеви групи деца от 7 до 18-годишна възраст, като фокусът е обучение за финансова грамотност, проектен мениджмънт и дигитални умения. Банката сътрудничи с училища, неправителствени образователни институции, родителско-учителски асоциации. Създадохме наръчници за ранна финансова грамотност и дигитално образование, които са предоставени на ученици от 1-ви до 5-и клас в цялата страна. Банката подкрепя и проекти на гимназисти от търговско-банковите и финансово-стопански гимназии в столицата и страната. Учредихме специален фонд към Американския колеж в София, чиято цел е да подкрепя проекти на ученици, свързани с финансите и предприемачеството в различните му сфери. Работим с доказали се партньори и професионалисти – Асоциация „Родители“, Фондация Digital Kids, Университета за личностно развитие и предприемачество. Приели положителния ни пример, тази година в инициативата „Европейска седмица на парите“, подкрепена от АББ, се включиха повече от 10 финансови институции. Обучените специално за целта екипи на ПИБ успяха в рамките на една седмица да посетят над 30 училища и да обучат над 3500 ученици в цялата страна.

Освен мерките и програмите за ранно финансово образование, ключово значение за Fibank има и реализирането на проекти за взаимодействие на бизнеса с висшите учебни заведения. Традиционно банката си сътрудничи с кариерните центрове на повечето университети и с техните академични ръководства. Fibank и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) осъществяват съвместно уникалната по рода си магистърска програма „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност“. Основната цел на програмата е да отговори на нуждите на икономиката от практически ориентирано образование, базирано на съчетание на успешен съвременен бизнес модел с академичен опит и практическа експертиза. Насърчени от успеха на магистърската програма, реализирана съвместно с ВУЗФ, Fibank планира създаването на други подобни начинания, съвместно с утвърдени и авторитетни университети в България.
Важна обратна връзка, която достига до нас чрез кандидатите в програмата „Моят кариерен старт с Fibank“, е за базисните нагласи на младите хора към търсене на работа – бъдещите служители очакват много добро/високо/силно конкурентно възнаграждение, гъвкавост на работното време, подчертан баланс между работа и лично време, висока степен на свобода, самостоятелност и независимост при изпълнение на работните задължения, работа по интересни и обогатяващи проекти и задачи, стремително кариерно развитие, по възможност без дългосрочен ангажимент с един и същ работодател. Същевременно младите хора знаят малко за спецификите на пазара на труда, и по-конкретно - при какви и от кои работодатели, доколко и кога могат да получат очакваните условия. В резултат - невинаги вземат правилни решения в своята кариерна ориентация и при избора на работодател. А от това в перспектива страдат и служители, и работодатели. Решението: Осъзнавайки необратимостта на промените на пазара на труда, банката работи активно за развитие на работодателския си бранд – не само с цел привличане на „правилните“ служители, но и като мярка за навременно, пълно и обективно информиране на младите хора от всяко следващо поколение за вземане на добре мотивирани решения за кариера и избор на работодател.

Наблюденията ни на събитието ни дадоха възможност да получим и поредно потвърждение, че младите хора на пазара на труда не приемат и не зачитат безусловно авторитети, държат изключително много на своята свобода, независимост и гъвкавост при избор на професионално развитие и не са склонни на значими компромиси със своите очаквания. Това потвърди основната визия в актуалната политика на банката за управление на хора - стократно повече усилия и инвестиции не само за откриването на таланти, но в привличането им на работа и в изграждане на дългосрочни взаимоотношения, основани на равнопоставеност, партньорство и съпреживяване.

Затова Fibank, с всички свои инициативи и програми, се стреми да изгражда и развива за своите настоящи и бъдещи служители среда, в която индивидуалният подход, специалното отношение към нуждите на хората, създаването на впечатляващи преживявания и изграждането на силна емоционална връзка между служител, екип и работодател са основен и най-значим приоритет.

Роси Тонева, директор на дирекция “Управление на човешкия капитал” във Fibank:

  • Работи за най-голямата банка с български капитал с лидерски позиции в клиентско обслужване, корпоративно банкиране, картови разплащания и иновации;
  • Магистър по психология, организационен консултант, сертифициран и практикуващ тренер, с над 20-годишен опит в управлението на екипи, структури и процеси в сферата на планиране и развитие на човешки ресурси.
Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".
Коментари: 0